Ciekawostki o Kosie zwyczajnym

Kos zwyczajny
Znaleźliśmy 18 ciekawostek na temat Kosa zwyczajnego

Turdus merula

Jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych przedstawicieli drozdowatych. Według szacunków, globalna populacja tych ptaków może wynosić nawet pół miliarda osobników. W Polsce również bardzo liczny, a odkąd przestano polowań na kosy, jego populacja wzrosła o 59%. Kosy są spożywane w niektórych zakątkach świata, a w starożytnym Rzymie zakładano nawet specjalne hodowle tych ptaków, gdzie przez zjedzeniem były obficie tuczone.

1
Kos jest ptakiem należącym do rodziny drozdowatych.
Międzynarodowy Komitet Ornitologiczny uznaje 172 gatunki drozdowatych.
2
Występuje w praktycznie całej Europie za wyjątkiem północnej Skandynawii i Rosji. Cały rok w Europie Zachodniej, na Wyspach Brytyjskich, północnej Afryki i Azji Mniejszej. Zimują na terenie południowego Iranu.
3
W związku z rozwojem urbanizacji wśród kosów wyodrębniły się dwie populacje: leśna i miejska.
Kosy z populacji leśnej preferują wilgotne i gęste lasy z bujnym podszytem, zdecydowanie chętniej liściaste niż iglaste. Populacja miejska świetnie odnajduje się w parkach, skwerach, cmentarzach, przydomowych ogrodach i zespołach drzew rosnących na terenach zabudowanych.
4
Kosy zaczęły się pojawiać w miastach na początku XIX wieku.
Na początku przybywały do miast tylko na okres zimowania, gdzie temperatury i wiatry nie były tak dotkliwe jak na obszarach zamieszkałych przez człowieka. Z czasem ludzie zaczęli dokarmiać ptaki, co przyspieszyło proces synurbizacji - przystosowania się zwierząt do warunków stworzonych przez człowieka.
5
Północne populacje kosów są wędrowne podczas gdy te występujące w Europie Zachodniej, Europie Środkowej i Bliskim Wschodzie prowadzą osiadły tryb życia.
Osiadłe są również wyspowe populacje żyjące w Chinach.
6
W 1857 roku kosy zostały introdukowane do Australii a dekadę później do Nowej Zelandii.
Pierwsze okazy dotarły do Melbourne, gdzie miały być trzymane w klatkach. Tak się jednak nie stało i prawdopodobnie już część ptaków z pierwszej dostawy wydostała się na wolność. Od tego czasu zasięg tych ptaków sukcesywnie przesuwa się na północ. Na kontynencie australijskim są uważane za szkodniki, niszczące uprawy rolnicze.
7
Kosy to średniej wielkości ptaki o długości ciała od 24 do 27 cm.
Rozpiętość skrzydeł waha się od 34 do 38,5 cm.
8
W zależności od pory roku masa tych ptaków może ulegać sporym zmianom.
Ornitolodzy z Wielkiej Brytanii oszacowali, że waga kosów w skali roku oscyluje pomiędzy 71 a 150 g. Średnia masa dorosłego samca to około 103 gramów natomiast samic około 100.
9
Samce są nieznacznie większe od samic.
Różnią się od nich również kolorem upierzenia, więc dymorfizm płciowy kosów jest bardzo wyraźny.
10
Kosy są wszystkożerne, a pożywienie swe pozyskują głównie z gruntu. W okresie letnim większość ich diety stanowi pokarm mięsny, który jest uzupełniany roślinnym w okresie jesieni i zimy.
W ich diecie znajduje się szeroki wachlarz owadów, dżdżownic, nasion i owoców. Od czasu do czasu łupem kosa może paść mały płaz, jaszczurka a nawet mały ssak. Dżdżownic wyszukują wzrokiem a czasem słuchem, następnie przekopują ziemię dziobem i wyciągają zdobycz na powierzchnię. Owady oraz owoce najczęściej zdobywając żerując w krzewach. Jedzą również jabłka, które spadły z drzewa a nawet podkradają egzotyczne owoce pozostawione przez ludzi.