Ciekawostki o Kanadzie

Kanada
11.Według spisu ludności z 2011 roku, Kanadę zamieszkiwało 33 476 688 mieszkańców.
W porównaniu do lat minionych nastąpił wzrost liczby mieszkańców spowodowany głównie przez osiedlanie się imigrantów. Około 3/4 Kanadyjczyków mieszka w odległości do 150 km od granicy z USA. Najwięcej ludzi mieszka w dużych miastach, szczególnie w Toronto, Montrealu, Ottawie, Vancouver i ich przedmieściach.
12.Kanada jest jednym z najrzadziej zaludnionych krajów na świecie.
Gęstość zaludnienia tam wynosi 3,5 osoby na km2. Najgęściej zaludnionym obszarem jest tzw. Korytarz Quebec-Windsor położony wzdłuż linii o długości 1150 km między tymi miastami, w pobliżu Wielkich Jezior i Rzeki Świętego Wawrzyńca, w którym mieszka 57% ludności kraju.
13.Jest krajem bardzo zróżnicowanym etnicznie.
Istnieją tam 34 grupy etniczne liczące mniej więcej 100 tys. osób. Największą grupą etniczną są Anglicy (20,2%), następnie Francuzi (15,8%), Szkoci (14%), Irlandczycy (12,9%), Niemcy (9,3%), Włosi, Chińczycy, Ukraińcy i rdzenni mieszkańcy Kanady - ich liczba rośnie niemal dwukrotnie szybciej niż cała populacja kanadyjska.
14.Kanada posiada najwyższy na świecie wskaźnik imigracji per capita.
Jest ona napędzana przez politykę gospodarczą i imigracyjne prawo rodzinne, które duży nacisk kładzie na jednoczenie rodzin. Kanada przyjmuje też dużą liczbę uchodźców, pochodzących w ostatnich latach z Azji, głównie z Indii, Chin, Pakistanu. Ostatnia duża imigracja europejska do Kanady miała miejsce w czasie stanu wojennego w Polsce. Szacuje się, że w Kanadzie mieszka około miliona Polaków, a osób polskiego pochodzenia około 1,5 miliona. W tej liczbie mieści się kilkadziesiąt tysięcy Kaszubów, którzy w II połowie XIX w. osiedlili się w okolicach Barry's Bay i dzisiejszego Wilna (miejscowość położona w hrabstwie Renfrew w prowincji Ontario).
15.Największym kanadyjskim miastem jest Toronto - stolica prowincji Ontario.
Pełni ono funkcję ekonomicznej i kulturalnej stolicy kraju. Jest najbardziej wieloetnicznym miastem świata, zamieszkanym przez ponad 150 grup etnicznych, które w 2001 roku otrzymało nadany przez ONZ tytuł World's Most Multicultural City. Jest też największą i najprężniej rozwijającą się kanadyjską metropolią, liczącą ponad 2,6 mln mieszkańców. Połowę tej liczby stanowią imigranci z różnych zakątków świata. Według szacunkowych danych, ponad 80 tys. mieszkańców Toronto mówi po polsku.
16.Stolicą Kanady jest Ottawa, która jest czwartym pod względem wielkości miastem w kraju.
Stolica położona jest we wschodniej części prowincji Ontario, na południowym brzegu rzeki Ottawa. Na terenach dzisiejszej Ottawy zamieszkiwały pierwotne plemiona Algonkinów (plemię indiańskie), a pierwsza europejska osada (Wright's Town) powstała tam w 1801 roku. W 1857 roku królowa Wiktoria wybrała Ottawę na stolicę Kanady, gdyż stanowiła kompromis pomiędzy dwoma największymi kanadyjskimi miastami - Montrealem i Toronto, leżała relatywnie daleko od dużych, przemysłowych miast Stanów Zjednoczonych i nie była zdominowana przez kulturę angielską lub francuską. Miasto jest dwujęzyczne, choć dominujący jest język angielski (jest językiem ojczystym dla ponad 60% mieszkańców miasta). Ottawa pierwotnie nosiła nazwę Bytown, od nazwiska angielskiego pułkownika Johna By, który wydatnie przyczynił się do rozwoju tej dawnej indiańskiej osady.
17.Drugim co do wielkości kanadyjskim miastem jest Montreal, miasto leżące nad Rzeką Świętego Wawrzyńca, w prowincji Quebec.
Jest to główny ośrodek gospodarczy i kulturalny francuskojęzycznej części Kanady oraz największy port wschodniej części kraju. Powstał jako niewielka osada francuska na cześć królewską nazwany Mont Royal - "Wzgórze królewskie" - stąd obecna nazwa. Zespół miejski położony jest przede wszystkim na dwóch wyspach - Ile de Montreal i Jesus. Pierwszymi Europejczykami, którzy dotarli w 1535 roku do wyspy, na której dziś leży Montreal byli Jacques Cartier i jego towarzysze. Niedaleko miasta została zbudowana w 1836 roku pierwsza linia kolejowa w Kanadzie. W mieście dominuje język francuski, który jest językiem ojczystym dla ponad 50% mieszkańców (angielskim posługuje się 13,2%). W części miasta zamieszkałej przez większość francuskojęzyczną nazwy ulic i znaki drogowe są francuskie. W zachodniej części miasta, gdzie większość stanowią mieszkańcy anglojęzyczni, większość ulic ma angielskie nazwy, angielskie też są oznaczenia drogowe.
18.W Kanadzie obowiązują dwa oficjalne języki: angielski i francuski.
Dwujęzyczność Kanady jest prawem ustanowionym w Kanadyjskiej Karcie Praw i Swobód. Oba języki mają równy status w sądach federalnych, Parlamencie oraz innych instytucjach federalnych. Na terenie całej Kanady angielski jest językiem ojczystym dla 59,7% populacji, a francuski - 23,2%. Aby otrzymać obywatelstwo kanadyjskie, należy znać język angielski bądź francuski. Na terytoriach Północno-Zachodnich status oficjalny mają języki tubylcze, a w Nunavut językiem większości i jednym z trzech oficjalnych języków terytorium jest inuktitut (język z rodziny eskimo-aleuckiej używany głównie w Kanadzie).
19.W Kanadzie panuje różnorodność wyznaniowa.
Ponad 67% obywateli deklaruje chrześcijaństwo, spośród którego katolicy są najliczniejsi w tej grupie - stanowią 39%. Najliczniejszym wyznaniem protestanckim jest Zjednoczony Kościół Kanady. Wielowiekową społeczność protestancką stanowią tam także anglikanie, baptyści, luteranie i prezbiterianie. W Kanadzie obecni są także muzułmanie, Żydzi, hinduiści i buddyści. Około 24% społeczeństwa deklaruje brak przynależności religijnej.
20.Najpopularniejszymi sportami Kanady są hokej na lodzie (dyscyplina zimowa) i lacrosse (dyscyplina letnia).
Hokej jest dyscypliną narodowa, która gromadzi najwięcej widzów w kraju. Uprawia go około 1 650 000 obywateli. Siedem największych kanadyjskich miejscowości (Toronto, Montreal, Vancouver, Ottawa, Calgary, Edmonton, Winnipeg) ma swoje zespoły w NHL, w której Kanadyjczycy stanowią ponad połowę wszystkich zawodników. Poza hokejem innymi popularnymi w Kanadzie dyscyplinami sportu są: curling i futbol kanadyjski, który ma profesjonalną Kanadyjską Ligę Futbolu.
Kanada
Znaleźliśmy 44 ciekawostki na temat Kanady

Przeczytaj również

Ciekawostki o Saint Lucia Ciekawostki o Walii Ciekawostki o Bangladeszu Ciekawostki o Peru Ciekawostki o Anglii

Rozerwij się trochę!

Lubisz quizy? My lubimy, dlatego wraz z portalem FunQuiz.pl zapraszamy do łączenia przyjemnego z pożytecznym.

Quizy o państwach Quizy z wiedzy ogólnej