Ciekawostki o Austrii

Austria
Znaleźliśmy 31 ciekawostek na temat Austrii

Śródlądowy kraj w Alpach Wschodnich

Austria jest niewielkim państwem leżącym w Europie Środkowej. Jest krajem górzystym, w którym dwie trzecie powierzchni zajmują Alpy. Z powodu swojej górzystości jest jednym z najrzadziej zaludnionych krajów Europy Środkowej i Zachodniej - ponad dwukrotnie mniej w stosunku do sąsiedniej Szwajcarii. Mimo swojego położenia w Alpach, Austria zawsze była krajem, przez który przebiegały szlaki komunikacyjne i handlowe. A Dunaj od wieków łączył Europę Środkową z Półwyspem Bałkańskim, a także wschód z zachodem.

1
Austria jest śródlądowym krajem Europy Środkowej.
Graniczy z ośmioma krajami:
 • Niemcami - na północnym zachodzie
 • Czechami - na północy
 • Słowacją - na północnym wschodzie
 • Węgrami - na wschodzie
 • Słowenią i Włochami - na południu
 • Szwajcarią i Liechtensteinem - na zachodzie

 

Całkowita długość granic wynosi 2832 km.

2
Jest demokratycznym państwem federalnym - republiką prezydencką.
Jest federacją dziewięciu krajów związkowych, z których jednym jest Wiedeń - stolica państwa.
Kraje związkowe federacji (Bundeslandy, z których każdy ma własny rząd) to:
 • Burgenland ze stolicą w Eisenstadt
 • Dolna Austria ze stolica w St. Pölten
 • Górna Austria ze stolicą w Linzu
 • Karyntia ze stolicą w Klagenfurcie
 • Ziemia Salzburska ze stolicą w Salzburgu
 • Styria ze stolicą w Grazu
 • Tyrol ze stolicą w Innsbrucku
 • Vorarlberg ze stolicą w Bregencji
 • Wiedeń
3
Austria jest parlamentarną demokracją przedstawicielską (demokracja pośrednia) z bezpośrednio wybieranym prezydentem federalnym jako głową państwa i kanclerzem, jako szefem rządu federalnego.
Głównymi obszarami miejskimi kraju są: Wiedeń, Graz, Linz, Salzburg i Innsbruck.
4
Powierzchnia kraju wynosi 83 879 km2.
Szacunkowa populacja Austrii według danych z 2020 roku wynosi 8 935 112 osób, a gęstość zaludnienia 106 osób/km2.
5
Językiem urzędowym w Austrii jest język niemiecki.
Jest to austriacki niemiecki, krajowa odmiana języka niemieckiego, który jest językiem ojczystym dla 88,6% mieszkańców. Głównie na południu kraju żyje sześć uznanych przez Austrię mniejszości narodowych, są to Chorwaci, Słowacy, Słoweńcy, Czesi, Węgrzy i Romowie. W związku z tym istnieją tam regionalne języki urzędowe mniejszości: chorwacki (burgenlandzki-chorwacki, którym posługuje się około 19, 5 tys. mieszkańców Burgenlandu), słoweński i węgierski.
6
Około 74% Austriaków jest wyznania rzymsko-katolickiego.
Około 5% stanowili protestanci, pozostali są innego wyznania. Dane te pochodzą ze spisu z 2001 roku, gdyż w ostatnim spisie z 2011 roku przynależność religijna nie mogła być rejestrowana z powodu ograniczeń prawnych.
7
Stolicą, a zarazem największym miastem Austrii jest Wiedeń.
Położony jest w północno-wschodniej części kraju nad Dunajem. Jest miastem statutarnym (jego administracja zorganizowana jest według lokalnego prawa zawartego w statucie miejskim), tworzącym jednocześnie odrębny kraj związkowy. Wiedeń jest ośrodkiem administracyjnym, przemysłowym, handlowo-usługowym, akademickim, turystycznym i kulturalnym o znaczeniu międzynarodowym.
Miasto zostało założone około 500 p.n.e. jako osada celtycka. Prawa miejskie uzyskał w 1221 roku stając się jednym z największych i najważniejszych miast Świętego Cesarstwa Rzymskiego, później stolicą Cesarstwa Austrii, Austro-Węgier, a w 1918 roku stał się stolicą Republiki Austrii.
Wiedeń, obok Innsbrucka i Salzburga jest najczęściej odwiedzanym przez turystów miastem.
8
Niemiecka nazwa Austrii, Österreich, wywodzi się od starowysokoniemieckiego Ostarrichi, co oznaczało "krainę wschodnią" i po raz pierwszy pojawiło się w dokumencie z 996 roku.
Słowo to jest prawdopodobnie tłumaczeniem średniowiecznej łaciny Marchia orientalis na lokalny (bawarski) dialekt. Austria była prefekturą Bawarii utworzoną w 976 roku. Słowo "Austria" jest łacinizacją niemieckiej nazwy i zostało po raz pierwszy zapisane w XII w. W tym czasie dorzecze Dunaju w Austrii (Austria Górna i Dolna) było najdalej na wschód wysuniętym obszarem Bawarii.
9
Austria początkowo była obszarem granicznym (Marchią) księstwa plemiennego Bawarii.
W X w. władzę w margrabstwie  sprawował ród Babenbergów ( ród margrabiów i książąt pochodzenia frankońsko-bawarskiego, który rządził Austrią od 976 do 1246 r.). Babenbergowie początkowo swoją rezydencję posiadali w Pöchlarn, a następnie w Melk. Za ich rządów kraj się kolonizował, powstawały klasztory i opactwa (np. Klosterneuburg). W pierwszej połowie XII w. Henryk Jasomirgott nadał Austrii rangę księstwa (w ramach Świętego Cesarstwa Rzymskiego), a Wiedniowi - swojej siedziby, miasta - rezydencji. Po wygaśnięciu dynastii Babenbergów władzę w Austrii przejęła dynastia Habsburgów.
10
Pod panowaniem Habsburgów Austria powiększyła swoją potęgę, by w 1452 r. za panowania Fryderyka III stać się cesarstwem.
Dzięki sprawnej polityce matrymonialnej Habsburgowie zapewnili sobie rządy we Francji, zdobyli tron w Hiszpanii i w związku z tym, panowanie nad zamorskimi koloniami.