Ludzie

Ciekawostki o Michale Korybucie Wiśniowieckim

Znaleźliśmy 13 ciekawostek na temat Michała Korybuta Wiśniowieckiego

Król o ogromnym apetycie na pomarańcze

Michał Korybut Wiśniowiecki był władcą Polski stosunkowo krótko, bo zaledwie cztery lata. Był królem elekcyjnym, którego obecność na tronie nie w smak była całej rzeszy jego przeciwników politycznych. Podupadająca za jego rządów międzynarodowa pozycja Rzeczypospolitej także nie przysporzyła mu popularności.

Zmarł jako bardzo młody człowiek, a przyczyną zgonu mógł być nadmierny apetyt, także na pomarańcze.

Jego miejsce na tronie zajął jeden z jego głównych przeciwników Jan Sobieski.

1
Michał Korybut Wiśniowiecki herbu Korybut żył w latach 1640-1673.
Był elekcyjnym królem Polski w latach 1669-1673.
2

Urodził się 31 maja 1640 roku prawdopodobnie w Białym Kamieniu, wsi w obwodzie lwowskim na Ukrainie, jako Michał Tomasz Wiśniowiecki.

 

Według innych hipotez miejscem urodzenia Michała Korybuta Wiśniowieckiego był Wiśniowiec, dawna siedziba magnaterii polskiej, która do 1744 roku wchodziła w skład posiadłości Wiśniowieckich.

Jako kilkutygodniowe niemowlę trafił do Zamościa, do domu jego babki, Katarzyny z Ostrogskich Zamoyskiej, gdzie przebywał przez dwa lata. Później wraz z matką przebywał, najpierw w Łubnie i Przyłuce. W czasie powstania Chmielnickiego rodzina Wiśniowieckich uciekła z lewobrzeżnej Ukrainy i najpierw osiadła w Wiśniowcu na Wołyniu, by jesienią 1648 roku dotrzeć do Zamościa.

3
Po śmierci ojca, Jeremiego Wiśniowieckiego w 1651 roku, młody Michał przez cztery lata przebywał pod opieką Karola Ferdynanda Wazy, biskupa wrocławsko-płockiego.

Przebywał w rezydencji biskupów płockich, w miejscowości Brok. Po śmierci biskupa Wazy zamieszkał u swojego zamożnego wuja, wojewody sandomierskiego, Jana Zamoyskiego. Wuj zadbał o edukację przyszłego króla.

W połowie 1655 roku Michał znalazł się na dworze króla Jana II Kazimierza. Wraz z królewskim dworem schronił się w Głogówku na Górnym Śląsku po najeździe szwedzkim. Następnie udał się do Nysy (na prośbę króla) by podjąć tam studia w kolegium jezuickim Carolinum.

4
Dzięki wsparciu królowej Marii Ludwiki Gonzagi, Michał Korybut rozpoczął studia na Uniwersytecie Karola w Pradze.

Po studiach wrócił na krótko do Polski, by zaraz udać się do Drezna i Wiednia na spotkanie z cesarzową Eleonorą Gonzagą. Tam po raz pierwszy Michał Korybut zobaczył swoją przyszłą żonę, Eleonorę Habsburżankę, która wówczas była dzieckiem.

Podróże zagraniczne dały przyszłemu królowi możliwość udoskonalenia znajomości języków obcych: łaciny, niemieckiego, włoskiego, francuskiego. Michał Korybut znał ponoć też język tatarski i turecki.

5
Gdy w 1668 roku król Jan II Kazimierz abdykował z tronu i opuścił Polskę udając się do Francji, biskup chełmiński Andrzej Olszowski zaproponował kandydaturę Michała Korybuta Wiśniowieckiego na króla.

Wiśniowieckiego poparła szlachta, kierując się głównie tym, że niezamożny, niedoświadczony książę nie będzie zagrażał ich zagwarantowanym prawom - złotej wolności.

W wyniku wolnych wyborów, Michał Korybut Wiśniowiecki został wybrany na króla Polski 19 czerwca 1669 roku. Przyjął imię Michał I.

Większość zgromadzonych oddała na niego swój głos - zdobył ich 11 271. Chcieli wybrać rodzimego kandydata, tzw. "Piasta", unikając kandydatów zagranicznych na polskim tronie. Wyborowi temu sprzeciwiali się zwolennicy francuskiego kandydata do polskiego tronu, stronnictwo magnackie (tzw. malkontenci) z prymasem Mikołajem Prażmowskim i hetmanem wielkim koronnym Janem Sobieskim na czele.

Koronacja odbyła się 29 września 1669 roku w Krakowie.

6
W 1670 roku król Michał Korybut Wiśniowiecki poślubił arcyksiężniczkę austriacką, Eleonorę Habsburżankę.

Ślub odbył się na Jasnej Górze. Udzielał go nuncjusz papieski Galeazzo Marescotti, gdyż prymas Prażmowski odmówił udziału w ceremonii.

W tym samym roku Eleonora Habsburżanka została koronowana na królową w kolegiacie św. Jana w Warszawie. Przyczyną koronacji królowej w Warszawie, a nie w Krakowie mogła być zawansowana ciąża Eleonory, która zakończyła się przedwczesnym porodem martwego syna.

W kolejnym roku królowa ponownie spodziewała się dziecka, ale ciąża znów zakończyła się niepowodzeniem. Przeciwnicy króla twierdzili, że Michał zmusza żonę do udawania ciąż, jednak były to tylko krzywdzące plotki.

7
Eleonora uważana była za wzór dobroci i łagodności.

Szanowała króla, była wobec niego lojalna, towarzyszyła mu w jego podróżach. Nauczyła się mówić po polsku, pisała głównie po łacinie.

Po śmierci króla została jeszcze parę lat w Polsce, po czym powróciła do Austrii.

8
Od samego początku swoich rządów król Michał Korybut Wiśniowiecki zmagał się z silną opozycją tak zwanych malkontentów.
Najpierw próbowano nie dopuścić do koronacji, a następnie próbowano doprowadzić do detronizacji monarchy. Konflikt między malkontentami a zwolennikami króla (regalistami) doprowadził niemalże do wybuchu wojny domowej. Pojednanie nastąpiło dopiero w 1673 roku na sejmie pacyfikacyjnym, wobec zagrożenia tureckiego.
9
Najazd sułtana Mehmeda IV zakończył się utratą przez Polskę Kamieńca Podolskiego.

Na mocy zawartego traktatu, Polska zobowiązana była do płacenia sułtanowi corocznego haraczu, co stawiało Rzeczpospolitą na równi z innymi lennikami Turcji.

Już w momencie wstąpienia na tron Michała Korybuta, znaczenie Polski na arenie międzynarodowej było mocno osłabione. Wbrew postanowieniom rozejmu z 1667 roku, Rosja nie zwróciła Rzeczpospolitej Kijowa, została też zniesiona zależność lenna książąt pruskich od Polski.

10
Król przygotowywał się do nowej kampanii wojskowej przeciwko Turkom w 1673 roku.
W Skwarzawie koło Złoczowa skoncentrowało się około 40 tys. żołnierzy z 50 działami. Król jednak ze względu na zły stan zdrowia przekazał dowództwo wojsk hetmanowi Sobieskiemu, z którym wojsko pomaszerowało do Chocimia.
11
Król Michał Korybut Wiśniowiecki zmarł w pałacu arcybiskupów lwowskich 10 listopada 1673 roku, przeżywszy zaledwie 33 lata.

Przypuszcza się, że przyczyną zgonu króla był ciężki przypadek zatrucia pokarmowego. Według niektórych zadławił się kiszonym ogórkiem, według innych zatruł się owocami.

Istniało wiele spekulacji na temat tej przedwczesnej śmierci. Mówiło się, że król został otruty przez swych przeciwników obwiniających go za słabnącą potęgę Rzeczpospolitej. Sugerowano też wrzody żołądka, o czym świadczyć miał niezdrowy wygląd króla.

Krążyło wiele opowieści na temat nawyków żywieniowych króla Michała I, który miał sporą nadwagę. Według jednej z nich Michał Korybut pewnego razu zjadł ponoć tysiąc pomarańczy przysłanych mu z Gdańska.

12
Król zdecydował się na wyprawę z Warszawy do Lwowa wbrew zaleceniom medyków.

Ponoć już na rogatkach miasta zaczął odczuwać silny ból głowy, który nie pozwalał mu jeść i spać. Odczuwał też kłucie w bokach i osłabienie.

Gdy poczuł się już bardzo źle, spisał testament, a 6 listopada został namaszczony olejami świętymi.

13
Na dolegliwości trawienne cierpiał też ojciec króla, Jeremi Wiśniowiecki.

Ojciec króla również zmarł w wyniku dolegliwości żołądkowych. Cierpiał na biegunkę zakaźną, choć również spekulowano o ewentualnym otruciu.

Przypuszcza się, że zatruł się mieszanką ogórków i miodu pitnego.

Najnowsze tematy

Teatro Amazonas - opera w sercu amazońskiego lasu deszczowego
Teatro Amazonas to jeden z najważniejszych teatrów Brazylii i główną atrakcją miasta Manaus. Zlokalizowany  w Largo de São Sebastião, historycznym cen ...
Ciekawostki o krowach
Kiedyś wypasane były w mniejszych stadach na wiejskich łąkach, dziś najczęściej spotykamy ja w dużych farmach nastawionych na przemysłową produkcję. D ...
Ciekawostki o długoszparze
Długoszpar, zwany także żarłaczem olbrzymim, jest drugą co do wielkości znaną rybą na świecie, po rekinie wielorybim. Długość jego ciała jest imponują ...
Ciekawostki o Niemczech
Nasi zachodni sąsiedzi to kraj o burzliwej historii. Stamtąd pochodzi tradycja i kultura średniowiecznej chrześcijańskiej Europy ale i także jeden z n ...
Ciekawostki o Alfredzie Noblu
Żyjący w XIX wieku Alfred Nobel najbardziej znany jest z tego, że przekazał swoją fortunę na ustanowienie Nagrody Nobla, choć wniósł on także wielki w ...
Ciekawostki o Rzymie
Historia Rzymu trwa nieprzerwanie od 28 wieków, choć wiadomo że obszar ten był zamieszkiwany przez ludzi dużo wcześniej. Rzym jest jednym z najdłużej ...
Ciekawostki o Afryce
To właśnie z Afryki na podbój świata wyruszyli pierwsi przodkowie współczesnego człowieka. Choć w starożytności w Afryce rozwijały się i rozkwitały po ...
Ciekawostki o Kasprowym Wierchu
Kasprowy Wierch należy do najpopularniejszych tatrzańskich szczytów. Rocznie odwiedza go cztery tysiące turystów, a dzięki istniejącej od 1936 roku ko ...

Podobne tematy

Ciekawostki o Janie III Sobieskim
Jan III Sobieski był królem Polski przez dwadzieścia dwa lata. Był osobą bardzo dobrze wykształconą, posługującą się kilkoma językami obcymi, dla któr ...
Ciekawostki o Stefanie Batorym
Książę Siedmiogrodu Stefan Batory, po ucieczce z Rzeczpospolitej Henryka Walezego, stał się niespodziewanie najsilniejszym pretendentem do tronu pols ...
Ciekawostki o Stanisławie Auguście Poniatowskim
Stanisław August Poniatowski, po ośmiu stuleciach panowania królów na ziemiach polskich, zakończył istnienie monarchii w Rzeczpospolitej. Okres jego p ...
Ciekawostki o Bolesławie II Szczodrym
Bolesław II Szczodry znany również jako Śmiały był bardzo utalentowanym władcą o dużych ambicjach. Chętnie brał udział w interwencjach wojskowych i po ...
Ciekawostki o Aleksandrze Wielkim
Uważany za militarnego geniusza, którego strategie analizowane są w akademiach wojskowych po dziś dzień, Aleksander III Macedoński naznaczył okres swo ...
Ciekawostki o Władysławie I Łokietku
Władysław długo musiał starać się o objęcie władzy nad Polską, co było jego życiowym celem. Z praktycznie każdej strony jego rządom zagrażały wpływy i ...
Ciekawostki o Piotrze I Wielkim
Piotr I Wielki uważany jest za jednego z największych władców Rosji. Był wielkim reformatorem, strategiem, budowniczym, który jako pierwszy z carów od ...
Ciekawostki o Władysławie I Hermanie
Był nieudolnym władcą, którego rządy doprowadziły do osłabienia władzy centralnej. Podczas swoich rządów nie angażował się w działania militarne a wła ...