Ludzie

Ciekawostki o Mikołaju Koperniku

Znaleźliśmy 33 ciekawostki na temat Mikołaja Kopernika

De revolutionibus orbium coelestium

Był genialnym astronomem, matematykiem i ekonomistą. Ponad połowę swojego życia spędził we Fromborku, gdzie prowadził badania i obserwacje astronomiczne.

Celem jego życia było rozwiązanie problemu ruchu ciał niebieskich, gdyż rozwiązanie zaproponowane w teorii ptolemejskiej było w jego odczuciu niekonsekwentne i błędne.

Oprócz tego sformułował traktat o wypieraniu dobrego pieniądza przez ten gorszy i negatywnych skutkach tego zjawiska.

Zmarł krótko po wydaniu swojego największego dzieła o teorii heliocentrycznej a przez lata miejsce jego pochówku pozostawało nieznane.

Mikołaj Kopernik
1
Mikołaj Kopernik urodził się 19 lutego 1473 roku w Toruniu przy ulicy św. Anny 15 lub 17.

Obecnie znajduje się tam Muzeum Mikołaja Kopernika.

Dom Mikołaja KopernikaKamienica numer 15 znajduje się w lewej części zdjęcia.  Stephen McCluskey / CC BY-SA 2.5

Poznaj również ciekawostki o Toruniu.

2
Jego matka miała na imię Barbara i pochodziła z rodu Watzenrode.

Urodziła się około 1440 roku w jednej z zamożniejszych rodzin toruńskich. Jej ojciec, Łukasz był toruńskim ławnikiem.

Oprócz majątku w Toruniu, rodzina Watzenrode posiadała jeszcze majątek ziemski w Sławkowie w dzisiejszej gminie Chełmża.

Dowiedz się więcej ...
3
Jego ojciec, również Mikołaj był krakowskim kupcem, który trudnił się handlem miedzią.
Rodzina jego ojca wywodziła się ze wsi Koperniki położonej nieopodal Nysy na Śląsku.
4
Miał brata o imieniu Andrzej w towarzystwie którego dorastał a następnie studiował.

Nie wiadomo czy Andrzej był młodszym czy starszym bratem Mikołaja. Badania nad ustaleniem tego faktu nadal trwają.

Dowiedz się więcej ...
5
Nauczycielem młodego Kopernika przez krótki czas był kanonik Mikołaj Wodka z Kwidzynia.

Był to wszechstronnie wykształcony człowiek o wiedzy medycznej, astronomicznej i astrologicznej.

Istnieją przypuszczenia, że był jednym z konstruktorów zegara słonecznego z katedry włocławskiej. Jego pomocnikiem przy konstrukcji miał być młody Kopernik.

Dowiedz się więcej ...
6
Mikołaj wraz ze swoim bratem Andrzejem rozpoczęli studia na Akademii Krakowskiej w 1491 roku.

Na studia dostali się dzięki protekcji wuja, Łukasza Watzenrode, biskupa warmińskiego. Na studiach nawiązał wiele znajomości, część z nich przerodziła się w przyjaźń do końca życia.

Edukację na Akademii Krakowskiej zakończył bez uzyskania tytułu, gdyż to utrudniłoby mu znacznie kontynuację nauki na innych uczelniach.

7
Studiując na Akademii Krakowskiej, Mikołaj pobierał nauki u znanego matematyka i astronoma Wojciecha Brudzewskiego.

Brudzewski bardzo sceptycznie podchodził do systemu geocentrycznego, jako pierwszy stwierdził, że Księżyc porusza się po elipsie i że w stronę ziemi zwrócony jest zawsze jedną stroną.

W późniejszych latach porzucił astronomię dla filozofii Arystotelesa, gdyż nie był w stanie opracować odpowiednich metod mogących wytłumaczyć jego przypuszczenia.

8
Mikołaj ukończył studia na Akademii Krakowskiej w 1495 roku nie uzyskawszy żadnego tytułu naukowego.

Zaraz po studiach (lub jeszcze w ich trakcie) otrzymał niższe święcenia. Dzięki temu 26 sierpnia 1495 roku został kanonikiem warmińskim. Ponoć nie odebrał święceń wyższych gdyż w owych czasach kapłani nie mogli pełnić roli medyków.

Kanonię warmińską objął dopiero 20 października 1497 roku. Przez całe życie utrzymywał się z pensji kanonika, która pozwalała mu trudnić się zagadnieniami naukowymi.

9
W 1496 roku rozpoczął studia prawnicze na Uniwersytecie w Bolonii.

Dostanie się na studia we Włoszech umożliwił mu jego wuj Łukasz. Mikołaj podczas studiów nie interesował się zbytnio prawem, za to bardzo chętnie studiował medycynę, astronomię, geografię i malarstwo.

Jego wykładowcą astronomii na Uniwersytecie w Bolonii był Dominik Maria Novarra, którego poglądy zawarte w pracy Ruch ośmiu sfer (De motu octavae spherae) wywarły wpływ na jego późniejsze badania ruchu w Układzie Słonecznym.

Wraz z Novarrą, Kopernik obserwował przesłonięcie Aldebarana przez tarczę Księżyca 9 marca 1497 roku oraz koniunkcję Saturna i Księżyca 4 marca 1500 roku.

10
W 1500 roku wraz ze swoim bratem wybrał się do Rzymu, gdzie wygłosił serię prywatnych wykładów.

Podczas pobytu w wiecznym mieście był też świadkiem zaćmienia księżyca w nocy z 5 na 6 listopada.

11
W 1501 roku cały czas będąc studentem prawa rozpoczął studia medyczne na Uniwersytecie w Padwie.

W Padwie przebywał od jesieni 1501 do lata (najpóźniej jesieni)1503 roku, odbywał tam studia medyczne zakończone licencjatem. Tytuł ten umożliwiał mu prowadzenie praktyki lekarskiej.

Jesienią 1503 roku pożegnał się z Włochami na zawsze i wrócił na Warmię.

Dowiedz się więcej ...
12
31 maja 1503 roku pomyślnie obronił doktorat z prawa kanonicznego na uniwersytecie w Ferrarze.
13
Około roku 1507 wuj Mikołaja, Łukasz zaproponował mu objęcie stanowiska duchownego i uzyskanie dalszych święceń.
Mikołaj Kopernik stanowczo odmówił i oświadczył, że planuje karierę naukową nie duchowną. Doprowadziło to do konfliktu między Kopernikiem a Łukaszem Watzenrode.
14
W 1516 roku został administratorem dóbr kapituły warmińskiej i piastował ten urząd do roku 1519.
Podczas pełnienia tego stanowiska zarządzał folwarkami oraz osiedlał na nowo opustoszałe po najazdach krzyżackich regiony rolne będące w posiadaniu kapituły.
15
Podczas wojny polsko-krzyżackiej brał udział w negocjacjach z mistrzem krzyżackim Albrechtem Hohenzollernem.

Rokowania prowadzone 4 stycznia 1520 roku nie przyniosły efektów, dwa tygodnie później Krzyżacy zaatakowali i spalili Frombork.

16
Mikołaj Kopernik tworzył również poezję.

Był zafascynowany greką i starożytną Grecją. Jego poetyckim debiutem był epigramat, który napisał w Krakowie do pieśni weselnej (epitalamium) dla biskupa warmińskiego Jana Dantyszka na ślub Barbary Zápolyi i Zygmunta I Starego.

17
W 1520 roku został mianowany administratorem dóbr olsztyńskich i rezydował na zamku w Olsztynie.
Dzięki pomocy Zygmunta Starego oraz Jana Scultetiego udało mu się obronić miasto przed krzyżackim najazdem.
18
Kopernik nie dowodził osobiście oddziałami wojskowymi podczas wojny z zakonem.

Za to zadanie odpowiadał Paweł Dołuski. Zadaniem Kopernika było natomiast wsparcie logistyczne i sprawne wykorzystanie swoich talentów do organizacji obrony jak najefektywniej.

Po zwycięstwie nad krzyżakami 20 sierpnia 1521 roku Mikołaja Kopernika mianowano komisarzem Warmii.

19
Po przeniesieniu się do Fromborka Kopernik poświęcił się aktywności naukowej.

Do Fromborka przeprowadził się pomiędzy 1510 a 1512 rokiem. W 1514 roku wykupił za 175 grzywien srebra północnozachodnią wieżę w obrębie murów zamku Frombork. Miasto opuszczał tylko dwukrotnie, w latach 1516-1519 i 1520 - 1521.

Wieża Mikołaja KopernikaW tej wieży pracował Mikołaj Kopernik. Podczas najazdu Krzyżackiego z 1520 roku najprawdopodobniej zniszczono jego instrumenty astronomiczne. Hans Weingartz / CC BY-SA 2.0 DE

W ciągu swojego życia Kopernik przeprowadził ponad 60 obserwacji astronomicznych. Większość z nich została przeprowadzona we Fromborku.

W 1515 roku podczas obserwacji Słońca odkrył zmienną ekscentryczność orbity Ziemi, co pozwoliło mu zapełnić kilka niewiadomych w jego heliocentrycznej teorii.

20
Jego życie towarzyskie we Fromborku było bardzo ubogie, ponieważ jego jedyny przyjaciel – Aleksander Sculteti został posądzony przez biskupa o herezję i wygnany, a poza nim, nikt nie interesował się tematami poruszanymi przez Kopernika.
21
W swoich obserwacjach nie używał teleskopu, gdyż ten został po raz pierwszy skonstruowany w 1608 roku w Holandii.

Przyrządy, które były dostępne w jego czasach to kwadrant do mierzenia wysokości kątowej Słońca i Księżyca, triquetrum, którego używał do pomiarów odległości Księżyca od Ziemi oraz astrolabium służącym do wyznaczania położenia na niebie planet i Księżyca.

22
Mikołaj Kopernik posługiwał się biegle językiem niemieckim, polskim oraz łaciną.

Podczas pobytu w Padwie studiował również grekę oraz historię i kulturę Grecji.

23
Mikołaj Kopernik był przeciwnikiem Marcina Lutra i reformacji a Luter przeciwnikiem głoszonych przez Kopernika teorii.
24
W grudniu 1542 roku Kopernik doznał wylewu, który sparaliżował prawą stronę jego ciała i odebrał mu mowę.
25
Pierwsze wydanie dzieła Kopernika miało zostać wydane jeszcze w 1535 roku jednak wydawca Bernard Wapowski zmarł a rękopis zaginął.
26
Dzieło Mikołaja Kopernika – "O obrotach sfer niebieskich" zostało po raz pierwszy wydrukowane w Norymberdze w roku 1543.

Legenda głosi, że egzemplarz wydrukowanej książki dotarł do autora w ostatnim dniu jego życia. Podobno przebudził się ze śpiączki spowodowanej wylewem, spojrzał na swoje dzieło a następnie zmarł.

27
Podczas najazdu na Frombork w 1626 roku dzieła Kopernika trafiły w ręce Szwedów.

Na polecenie króla Szwecji Gustawa II Adolfa zostały przewiezione do biblioteki uniwersytetu w Uppsali.

28
Pierwsze wydanie „O obrotach sfer niebieskich” było dedykowane papieżowi Pawłowi III. Zostało wydane w nakładzie około 500 egzemplarzy.
29
Podczas swojego pobytu we Fromborku Kopernik obserwował planety układu słonecznego oraz prowadził obserwacje Słońca.
30
Był autorem „Monetae cudendae ratio”, traktatu z zakresu polityki pieniężnej.

Traktat powstał na zlecenie króla Zygmunta Starego. Kopernik poruszał w nim tematy bicia monet o różnych zawartościach kruszcu i ich wpływie na sytuację materialną państw.

Powiązał także podaż pieniądza z inflacją. Dzieło to zostało wydrukowane dopiero w 1816 roku.

31
Kopernik był zwolennikiem unifikacji systemu monetarnego.
32
Był podejrzewany o życie w nieoficjalnym związku ze swoją gospodynią Anną Schilling. Według relacji osób widujących astronoma na co dzień był on jej bardzo oddany.
Naciski ze strony władz kościelnych doprowadziły ostatecznie do tego, że Anna Schilling opuściła w 1539 roku Frombork i przeniosła się do Gdańska.
33
Zmarł 21 maja 1543 roku. Został pochowany w katedrze we Fromborku, lecz do 2005 roku nie można było zlokalizować jego grobu.

Ostatecznie odnaleziono jego szczątki pod katedralną podłogą i po przeprowadzeniu badań potwierdzających autentyczność szkieletu pochowano go podczas uroczystego pogrzebu w krypcie fromborskiej katedry. Miał 70 lat.

Lubisz ciekawostki?

Najnowsze tematy

17 ciekawostek o Kirunie
17 ciekawostek o Kirunie
Szwedzkie miasto z lokalną anomalią magnetyczną
Kiruna, miasto zakorzenione w sercu Laponii, stanowi nie tylko ośrodek górniczy, lecz także fascynujące centrum kultury, historii i natury arktycznej. ...
16 ciekawostek o Bali
16 ciekawostek o Bali
Wyjątkowe miejsce na ziemi
Bali to wyspa w archipelagu Indonezji, jedna z najbardziej popularnych wysp w regionie Azji Południowo-Wschodniej. Słynie z bogatej kultury i tradycji ...
9 ciekawostek o żółwiu Jonathanie
9 ciekawostek o żółwiu Jonathanie
Najstarsze znane żyjące zwierzę lądowe
Żółw Jonathan to wyjątkowa postać w krainie zwierzęcych legend. Jego imponujący wiek i niezwykła historia życia uczyniły go jednym z najbardziej znany ...
19 ciekawostek o Aleksandrze Wielkim
19 ciekawostek o Aleksandrze Wielkim
Strategiczny geniusz, którego rządy rozpoczęły epokę hellenistyczną
Aleksander Macedoński, znany także jako Aleksander Wielki, jest jedną z najbardziej fascynujących postaci w historii starożytnej. Uważany za militarne ...
17 ciekawostek o Auguste Rodinie
17 ciekawostek o Auguste Rodinie
Francuski Michał Anioł
Auguste Rodin, jeden z najwybitniejszych rzeźbiarzy XIX wieku, pozostaje jedną z najbardziej wpływowych postaci w historii sztuki. Jego prace, odznacz ...
21 ciekawostek o Hatszepsut
21 ciekawostek o Hatszepsut
„Pierwsza z dostojnych kobiet”
Otrzymała imię Hatszepsut, które znaczyło „Pierwsza z dostojnych kobiet”. Była królową Górnego i Dolnego Egiptu - jedną z czterech kobiet noszących ty ...
15 ciekawostek o Gustavie Klimcie
15 ciekawostek o Gustavie Klimcie
Malarz kobiet
Gustav Klimt był austriackim malarzem symbolizmu i jednym z najbardziej znanych przedstawicieli secesji wiedeńskiej. Jego prace znane są ze swojego ch ...
21 ciekawostek o Kajmanach
21 ciekawostek o Kajmanach
Wyspy o niezwykle liberalnym systemie bankowym
Kajmany to trzy wyspy na Morzu Karaibskim, które stanowią terytorium zamorskie Wielkiej Brytanii. Swoje korzenie maja one w kolonizacji hiszpańskiej i ...

Podobne tematy