Ciekawostki o Janie Kochanowskim

Reformator polskiej literatury

Jan Kochanowski
Był jednym z najbardziej wybitnych polskich twórców, którego twórczość odcisnęła się w znacznym stopniu na twórczości literatury polskiej. Polszczyzna literacka po okresie Jana Kochanowskiego stała się bogatsza i bardziej plastyczna, można więc uznać go za reformatora w tym zakresie. Oprócz działalności artystycznej Kochanowski brał też czynny udział w sprawach dworu królewskiego, które angażowały go znacząco, jednak dały też wiele rozczarowań, zwłaszcza gdy wspierany przez niego król Henryk Walezy uciekł. Po opuszczeniu dworu osiadł w Czarnym Lesie gdzie chciał zaznać spokojnego i szczęśliwego życia. Niestety nie było mu to dane, gdyż najpierw stracił swoją córeczkę Urszulę a kilka lat później odeszła również Hanna.
1.Urodził się około roku 1530 w Sycynie koło Radomia.
Dokładna data jego urodzenia nie jest nam znana. Pochodził z rodziny szlacheckiej, jego ojcem był Piotr Kochanowski, matka miała na imię Anna Białaczowska.
2.Jan miał dziesięcioro rodzeństwa, 4 siostry i 6 braci.
3.Według niektórych źródeł ojciec Jana – Piotr był bardzo skąpym człowiekiem.
4.Swoją edukację rozpoczął w roku 1538 w szkole parafialnej w Zwoleniu lub Sieciechowie.
5.Podjął studia około roku 1544 na Akademii Krakowskiej, na której edukację zakończył w 1549 roku nie otrzymując żadnego stopnia akademickiego.
Studia kontynuował w Królewcu, w którym przebywał w latach 1551-1552 oraz 1555-1556.
6.Studiował również na Uniwersytecie w Padwie w latach 1552 do 1555.
7.Twórczość rozpoczął od pisania poezji łacińskiej, która została wydana i opublikowana pod koniec jego życia w tomach Lyricorum  libellus oraz Elegiarum libri III.
8.W toku 1562 do druku trafił jego hymn „Czego chcesz o nas, Panie”.
Był to utwór wydany na cześć Boga, który wychwalał go nie jako srogiego, średniowiecznego i surowego lecz jako artystę i stwórcę wszystkiego co piękne na świecie.
9.Od połowy 1563 roku rozpoczął służbę u Piotra Myszkowskiego, który w owym czasie sprawował urząd sekretarza królewskiego na dworze Zygmunta Augusta.
Piotr był człowiekiem, który skupiał w swoim otoczeniu ludzi sztuki i nauki. Był również mecenasem Jana Kochanowskiego. W późniejszych latach Piotr Myszkowski został biskupem płockim oraz krakowskim.
10.Życie dworskie przyniosło mu dużo korzyści majątkowych, choć nie uważał nigdy tego okresu w swoim życiu za udany. Największym rozczarowaniem Kochanowskiego była ucieczka Henryka Walezego w 1574 roku.
11.To właśnie w okresie dworskim, Jan Kochanowski rozpoczął pisanie fraszek, które jako dość wolna i frywolna forma literacka w dobitny i czasem rubaszny sposób przedstawiała świat, który otaczał Kochanowskiego.
We fraszkach poeta zawierał anegdoty z życia na królewskim dworze, pisał o kobietach, znajomych i przyjaciołach. Do końca swojego życia Kochanowski pozostał wierny tej formie literackiej.
12.Większość roku 1569 spędził w Lublinie, gdzie brał udział w obradach sejmu walnego.
To właśnie tam miał miejsce drugi hołd pruski opisany przez Kochanowskiego w utworze Proporzec albo hołd pruski.
13.Kochanowski ożenił się z Dorotą Podlodowską z Przytyka.
Nie jest znana dokładna data ślubu, który zależnie od źródeł umiejscawia się w roku 1569, 1570, 1574 lub 1577.
14.Po okresie funkcjonowania na dworze królewskim Kochanowski przeniósł się do Czarnego Lasu, majątku który otrzymał w spadku po zmarłym ojcu.
15.Z Dorotą miał 6 córek, z których trzy zmarły w okresie dzieciństwa. Męski potomek Kochanowskiego urodził się dopiero po jego śmierci.