Ciekawostki o Parku Narodowym Yellowstone

Najstarszy park narodowy na świecie

Park Narodowy Yellowstone
Park Narodowy Yellowstone jest najstarszym i jednocześnie jednym z najpiękniejszych obszarów przyrodniczych na świecie. Teren parku zamieszkiwany był już od co najmniej 11 tys. lat przez rdzenną ludność, Indian ze szczepów Szoszoni, Nez Perce i Wrony. Pierwszym białym człowiekiem, który ujrzał tę niezwykłą krainę był prawdopodobnie John Colter, traper handlujący futrami, uczestnik ekspedycji Lewisa i Clarka, jednej z najsłynniejszych wypraw badawczych w dziejach USA. Park posiada unikatową wartość przyrodniczą i geologiczną, co powoduje, że corocznie odwiedza go blisko 4 mln turystów.
1.Park Yellowstone o powierzchni 8991 km2 znajduje się na terytorium trzech stanów: Wyoming, Montana i Idaho.
Największa jego część znajduje się w stanie Wyoming.
2.Usytuowany jest na wulkanicznym płaskowyżu, pod powierzchnią którego znajduje się kaldera wulkaniczna o rozmiarach około 55 x 80 km.
Kaldera Yellowstone położona jest nad tzw. plamą gorąca i jest pozostałością po gigantycznych eksplozjach, które miały miejsce 2,1 mln, 1,3 mln i 640 tys. lat temu. Były to erupcje o najwyższym stopniu w 8-stopniowej skali VEI. W czasie ostatniej z nich, do atmosfery zostało wyrzucone ponad 1000 km3 materiału piroklastycznego (okruchowe produkty wybuchu wulkanicznego). Po erupcji doszło do zapadnięcia się opróżnionej komory, w wyniku czego powstała kaldera zapadliskowa, zwana również wielką.
3.Przez park przepływa rzeka Yellowstone, która przecina go głębokim wąwozem.
Rzeka Yellowstone jest prawym dopływem Missouri, jej długość wynosi 1114 km. Nazwa rzeki pochodzi od nazwy nadanej jej przez Indian, z powodu żółtych skał leżących na jej brzegach. Wypływa ze źródeł w Górach Skalistych i płynie w kierunku północnym przez Park Narodowy Yellowstone, przepływa przez jezioro Yellowstone, tworząc następnie wodospad Yellowstone i żłobiąc Wielki Kanion Yellowstone.
4.Przez park przechodzi wododział kontynentalny Ameryki.
Jest to umowna linia rozgraniczająca zlewnie Oceanu Spokojnego i Oceanu Atlantyckiego. Podział rozpoczyna się na północy od Cieśniny Beringa i biegnie szczytami łańcuchów górskich w kierunku południowym, aż do południowego krańca Ameryki Południowej, do Cieśniny Magellana. Wododział biegnie głównie w zachodniej części obu kontynentów.
5.Park Narodowy Yellowstone jest rezerwatem biosfery - wyznaczonym obszarem chronionym, zawierającym cenne zasoby przyrodnicze.
Rezerwaty biosfery powstały w ramach programu UNESCO MAB w celu promowania i demonstrowania zrównoważonego związku człowieka z biosferą. Ich celem jest stworzenie miejsc ochrony, obserwacji i badań. W ramach każdego rezerwatu biosfery wyróżnia się strefę centralną, buforową i przejściową. W 2010 roku było 564 takich rezerwatów w 109 krajach świata, z tego 10 w Polsce.
6.Park Narodowy Yellowstone utworzono 1 marca 1872 roku.
Prezydent Ulysses Grant i Kongres Stanów Zjednoczonych, zważywszy na unikatowość przyrodniczą i geologiczną tego rejonu i gorące orędownictwo amerykańskiego geologa Ferdinanda Haydena, podjęli decyzję o utworzeniu parku. Dzięki temu Yellowstone jest najstarszym parkiem narodowym na świecie.
7.W Yellowstone od początku lat 70. prowadzona jest polityka niekontrolowanych, samoistnych pożarów lasów.
W parku rośnie wiele pirofitów (roślin przystosowanych fizjologicznie i anatomicznie do oddziaływania ognia). Wyróżnia się pirofity pasywne, jak drzewa i krzewy (gruba, słabo paląca się kora, martwica korkowa, lignotubery -specjalne nabrzmienia na granicy pędu i korzenia, zawierające materiały zapasowe i uśpione pąki) i pirofity aktywne (krzewy i rośliny zielne, dla których ogień jest czynnikiem stymulującym wzrost, kiełkowanie czy rozmnażanie). Według ekologów pożary formacji zaroślowych występują w cyklu 20-30 lat, a pożary drzewostanu, obejmujące duże połaci lasu, w cyklu około 300 lat. Prawie wszystkie pożary są pochodzenia naturalnego, od pioruna.
8.Park w większości porastają lasy iglaste, które zajmują 2/3 jego powierzchni.
Rośnie w nim siedem gatunków drzew iglastych, a najpopularniejsza jest sosna wydmowa (sosna dwuigielna, pirofityczna) występująca na 80% powierzchni lasów.
9.Występuje tam 1100 gatunków roślin naczyniowych (posiadających tkanki przewodzące wodę, tzw. tkanki naczyniowe), a także 186 gatunków porostów (organizmów składających się z grzybów tworzących symbiozy z cyjanobakteriami lub zielenicami).
Znajdziemy tam również około 200 gatunków obcych, introdukowanych lub zawleczonych, a także ponad 400 gatunków wymagających do życia temperatury powyżej 20 st. C, tzw. termofili.
10.Yellowstone jest najlepszym miejscem do życia dla dużych zwierząt, tzw. megafauny, w kontynentalnej części Stanów Zjednoczonych.
W parku żyje 67 gatunków ssaków, w tym introdukowany ponownie w latach 90. wilk szary, zagrożony w USA - ryś kanadyjski i niedźwiedź grizzly. Znaczącą populację stanowią bizony amerykańskie, baribale, wapiti, łosie, mulaki, jelenie wirginijskie, muflony kanadyjskie, pumy, widłorogi i kozły śnieżne.
11.Yellowstone jest jedynym miejscem w Stanach Zjednoczonych, gdzie przetrwała populacja dzikich bizonów.
W obawie przed wyginięciem i zubożeniem genetycznym, stado liczące około 50 sztuk wzbogacono o 21 osobników pochodzących z prywatnych stad. Dzięki tym zwierzętom powstał projekt odbudowy liczebności tego gatunku na Ranczu Buffalo w dolinie Lamar w stanie Wyoming. Dolina ta chętnie odwiedzana jest przez turystów, ponieważ łatwo tam obserwować dzikie zwierzęta: bizony, wilki, wapiti, rybołowy, bieliki amerykańskie, widłorogi, łosie, baribale i inne gatunki niedźwiedzi. Wędkarze, w przepływającej przez dolinę rzece Lamar, chętnie łowią łososie i pstrągi tęczowe.
12.Park Yellowstone znajduje się na wyżynie otoczonej pasmami górskimi (Góry Skaliste).
Warunkuje to klimat tego regionu. Amplituda zawiera się pomiędzy 1610 a 3462 m n.p.m., a średni poziom wynosi 2400 m n.p.m. W rejonach niższych temperatura bywa wyższa. Najwyższą zanotowaną dotychczas temperaturą było 37 stopni C (2002 rok), a najniższą -54 stopnie C (1933 rok). Latem występują tam gwałtowne burze.
13.Charakterystycznymi formami przyrodniczymi tego regionu są: wodospady, gorące źródła, jeziora, gejzery, kaniony, wulkany błotne, fumarole.
14.W Yellowstone znajduje się około 290 wodospadów. Najpiękniejszym z nich jest wodospad Yellowstone, który składa się z dwóch głównych wodospadów znajdujących się na rzece Yellowstone.
Gdy rzeka Yellowstone płynie na północ do Jeziora Yellowstone, opuszczając dolinę Hayden tworzy Górny Wodospad, a następnie 400 m w dół rzeki znajduje się następny, Dolny Wodospad Yellowstone, po czym rzeka wchodzi do Wielkiego Kanionu Yellowstone o głębokości 304 m. Górny spadek ma wysokość 33 m. Dolny wodospad to największy wodospad w Górach Skalistych, spadek wody ma tu wysokość 94 m, czyli prawie dwa razy więcej niż wodospad Niagara.
15.Największe gorące źródła w Parku Narodowym Yellowstone to Grand Prismatic Spring.
Należą one do kompleksu termalnego Midway Geyser Basin. Źródła tworzące jezioro o szerokości od 90 do 120 m i głębokości 37 m wyrzucają około 2,2 tys. litrów wody na minutę. Temperatura wody wynosi od 64 do 87 stopni C. Jezioro zlokalizowane jest w północno-zachodniej części parku i jest jednym z najbardziej znanych i rozpoznawalnych miejsc parku Yellowstone ze względu na feerię kolorów wody, porównywalną z rozszczepieniem światła przez pryzmat. Jego wielobarwność wywołana jest obecnością glonów, głównie sinic.