Ludzie

Wtorek, 5 grudnia 2023
18 ciekawostek o Rolandzie Garrosie
18 ciekawostek o Rolandzie Garrosie
Francuski pionier lotnictwa, który grał w tenisa tylko kilka razy w życiu
Roland Garros był francuskim lotnikiem, który odegrał ważną rolę w historii awiacji. Swoją karierę w lotnictwie rozpoczął w 1909 roku dokonując wielu ...

Czy wiesz, że?

Elżbieta Bawarska
Bardzo szczuła i smukła sylwetka cesarzowej nie mieściła się w ówczesnym kanonie piękna.
Przypuszcza się, że to właśnie ona stała się prekursorką "talii osy". Elżbieta swoją smukłość podkre ...
Ludwig van Beethoven
"Oda do radości" jest poematem Fryderyka Schillera powstałym w listopadzie 1785 roku - ostateczna wersja autorska pochodzi z 1803 roku.
Beethoven już w szkicowniku z 1789 roku zapisał frazę z pierwszej partii chóru, z zamysłem napisania ...
Karol Szymanowski
Badacze dzielą twórczość Szymanowskiego na trzy etapy, choć podział ten traktowany jest czysto umownie, gdyż elementy każdego z nich pojawiały się na każdym z tych etapów.
wczesny (1899-1913), kiedy to młody kompozytor czerpał inspiracje od innych twórców, a w swoich dzi ...
Pablo Picasso
W tym okresie Picasso chętnie bywał też w muzeum etnograficznym Trocadero, gdzie zgromadzono rzeźby ludów Afryki i Oceanii.
Sam posiadał pokaźny zbiór fetyszów i masek egzotycznych.
Jan Zamoyski
Jan Zamoyski spoczął w katedrze Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła w Zamościu.
Katedrę tę ufundował założyciel miasta, a autorem jej projektu jest włoski architekt Bernardo Morand ...
Księżna Diana
Wychowywała się w rozbitej rodzinie.
W 1969 roku orzeczono rozwód państwa Spencer. Ojciec Diany przejął pełną opiekę nad dziećmi.
Czesław Miłosz
Miłosz połączył się z rodziną w 1953 roku, kiedy Janina wraz z dziećmi dołączyła do niego we Francji.
W tym czasie ukazała się publikacja "Zniewolony umysł" stanowiąca analizę metod i konsekwencji sowie ...
Katarzyna II Wielka
"Hobby" Katarzyny było kosztowne.
Jak obliczyli historycy, na wszystkich swoich faworytów Katarzyna wydała niebagatelną wówczas kwotę ...
Konstantyn Wielki
W 307 r. Konstantyn pojął za żonę córkę Maksymiana, Faustę.
W 313 r. Konstantyn został jedynym władcą zachodu (w sumie cesarzy było wówczas dwóch).
Coco Chanel
Po wybuchu wojny w 1939 roku Coco Chanel wycofała się ze swojej działalności w dziedzinie mody i zamknęła ją na czas wojny.
Wyjechała z Paryża do Vichy uciekając przed niemiecką inwazją. Tam zgłosiła się jako wolontariuszka do opieki nad rannymi.