Ciekawostki o Efezie

Efez
11.Ten okres wspaniałego rozwoju Efezu zakończył się podczas tzw. nieszporów efeskich - masakry Rzymian i Italików w Azji Mniejszej, do którego doszło około 88 r. p.n.e.
Prawdopodobnie zginęło wówczas 80-150 tys. Rzymian.
12.W starożytności Efez znany był jako jeden z najstarszych i największych ośrodków kultu Bogini Matki.
W wierzeniach wielu kultur Bogini Matka była głównym bóstwem w panteonie. Utożsamiana była najczęściej z Ziemią (lub stanowiąca jej patronkę), w wielu kulturach była także królową niebios. Była dawczynią wszelkiego życia, uosabiała płodność i macierzyństwo, często uznawana była za matkę bogów.
13.W VI w. p.n.e. ostatni król Lidii, Krezus (jego imię jest synonimem bogacza starożytności) zbudował w Efezie świątynię Artemidy.
Atremida była czczona zarowno jako Bogini Matka (jej posąg w Efezie przedstawiał kobietę o niezliczonej ilości piersi), jak i Wieczna Dziewica. Jej kult był bardzo silny. Grecy uznali tę światynię za jeden z siedmiu cudów świata starożytnego.
14.Pewnej nocy w 356 r. p.n.e., Świątynia Artemidy w Efezie została spalona przez obłąkanego człowieka o imieniu Herostratus, który w ten sposób chciał zyskać sławę.
Tej nocy również, w Pełła, metropolii Macedonii niedaleko Salonik, urodził się Aleksander Macedoński, który w swoim dorosłym życiu zawcze czuł wielki  szacunek i respekt do Świątyni Artemidy. Mieszkańcy Efezu natomiast, wielkim uznaniem darzyli Aleksandra Macedońskiego, który w wieku 20. lat otrzymał przydomek "Wielki". Po pożarze świątyni, gdy zapytano ich: "Dlaczego wasza Bogini nie mogła ochronić swojej Świątyni przed pożarem?", padła odpowiedź: "Ponieważ nasza Bogini wtedy właśnie była w Pełła, żeby być obecna przy narodzinach Aleksandra Wielkiego".
15.Gdy Aleksander Wielki po wygraniu wojny z Persami w 334 r. p.n.e. udał się do Efezu, zorganizował tam wielki pochód ku czci Artemidy.
Obiecał Efezjanom, że wszystkie wydatki związane z Artemidą pokryje sam, ale dumni Efezjanie nie zgodzili się z tym. Odpowiedzieli: "Takiemu bogu jak Aleksander Wielki nie pasuje budowanie świątyni dla innego boga".
16.Po pożarze świątynia została odbudowana przez sławnych architektów: Skoptasa i Proksilesa, a postacie zostały udekorowane.
Postać Bogini została ozdobiona złotem i błyszczącymi marmurami mieniącymi się i świecącymi w świetle. Dzisiaj z tego majestatycznego i kolosalnego monumentu pozostał jedynie wielki rów.
17.W I w. n.e. do Efezu dotarła wiara chrześcijańska.
Rozpoczął się konflikt pomiędzy bogiem chrześcijańskim a bogami pogańskimi. Jedną z osób zaangażowanych w ten konflikt był św. Paweł z Tarsu, który w Efezie przebywał prawdopodobnie trzykrotnie ze swoja misją misjonarską i nauczał Efezjan. Powstał konflikt interesów, gdyż osób przyjmujących nową wiarę systematycznie przybywało, co odbijało się na zyskach miejscowych producentów i sprzedawców dewocjonaliów związanych z kultem Artemidy.
18.Św. Paweł musiał salwować się ucieczką z Efezu.
Podczas głoszenia nauk przez św. Pawła w Wielkim Teatrze, jeden z rzemieślników, jubiler Demetriusz wykonujący miniatury świątyni Artemidy, usłyszawszy słowa Pawła, że bogowie mianowani przez ludzi nie mogą być "Bogami" i nie mogą być "święci", zorganizował manifestację. Wraz z podburzonymi rzemieślnikami wtargnął do Wielkiego Teatru wykrzykując: "Artemida z Efezu jest wielka!" Powstał zamęt, kilku towarzyszy św. Pawła zostało porwanych przez tłum. Sytuację zdołał uspokoić miejscowy sekretarz, św. Paweł musiał opuścić Efez, skąd udał się do Macedonii.
19.Po edykcie cesarza Teodozjusza z 381 roku zamknięto świątynię Artemidy, a chrześcijaństwo stało się religią dominującą.
Św. Paweł wystosował jeden ze swych listów - list do Efezjan - do gminy chrześcijańskiej w Efezie. Drugi list do Efezjan znajduje się w Apokalipsie św. Jana.
20.Z Efezem związana jest także postać św. Jana Ewangelisty, który według tradycji spędził tam ostatnie trzy lata swego życia i napisał tam swoją Ewangelię.
Św. Jan sprowadził ponoć z Jerozolimy do Efezu matkę Jezusa, Marię, po ukrzyżowaniu Chrystusa. W Efezie zamieszkał z nią na wzgórzu Coressus. Obecnie znajduje się tam mała kapliczka wybudowana na fundamentach domu, w którym zgodnie z legendą mieszkała Maria. Nosi on nazwę Domu Maii Dziewicy.
Efez
Znaleźliśmy 30 ciekawostek na temat Efezu

Przeczytaj również

Ciekawostki o Bazylice Mariackiej w Gdańsku Ciekawostki o Jasnej Górze Ciekawostki o Tadź Mahal Ciekawostki o Krzywej Wieży w Pizie Ciekawostki o Petrze

Rozerwij się trochę!

Lubisz quizy? My lubimy, dlatego wraz z portalem FunQuiz.pl zapraszamy do łączenia przyjemnego z pożytecznym.

Quizy o architekturze i zabytkach Quizy z wiedzy ogólnej