Ciekawostki o Słowińskim Parku Narodowym

Słowiński Park Narodowy

Jeden z dwóch nadmorskich parków narodowych

Słowiński Park Narodowy jest jednym z dwudziestu trzech parków narodowych w Polsce i drugim, obok Wolińskiego Parku Narodowego, parkiem nadmorskim w naszym kraju. Jego największą atrakcja są zjawiskowe ruchome wydmy, piękne rozległe plaże i jeziora.
1.Słowiński Park Narodowy został utworzony 1 stycznia 1967 roku.
Utworzono go wówczas na powierzchni 18 069 ha. W 2004 roku powiększono go o 14 675 ha, w tym 11 000 ha wód Baltyku. Obecnie powierzchnia Słowińskiego Parku Narodowego wynosi 32 744, 03 ha.
2.Słowiński Park Narodowy znajduje się w województwie pomorskim, w środkowej części polskiego wybrzeża.
Swoim zasięgiem obejmuje Mierzeję Łebską (wąski przesmyk lądowy o długości około 17 km i szerokości 1-2 km, oddzielający jezioro Łebsko od Bałtyku), Nizinę Gardeńsko-Łebską, fragmenty moreny czołowej z ostatniego zlodowacenia  z najwyższą kulminacją 115 m. n.p.m. na wzgórzu Rowokół, oraz szereg jezior: Łebsko, Gardno, Jezioro Dołgie Wielkie i Jezioro Dołgie Małe.
3.Symbolem parku jest mewa srebrzysta.
Do charakterystycznych jego cech należą: przymorskie jeziora, bagna, łąki, torfowiska, nadmorskie bory i lasy oraz wydmowy pas mierzei z ruchomymi wydmami.
4.Ruchome wydmy w Słowińskim Parku Narodowym w okolicach Łeby, są najbardziej znanymi w Polsce.
Wydma ruchoma jest jednym z rodzajów wydm piaskowych. Charakteryzuje się tym, że mniejsze ziarna, występujące w niewielkich ilościach w piasku nadmorskim, są zwiewane ze szczytu. Te niewielkie ziarna nie zatrzymywane przez roślinność są ciągle przesypywane przez wiatr, co daje efekt stopniowego przemieszczania się szczytów wydm zgodnie z kierunkiem wiatru. Jeśli na wydmach pojawia sie roślinność, która stabilizuje ziarna piasku, ruch wydm ustaje.
5.Dwie najpiękniejsze wydmy ruchome udostępnione do zwiedzania dla turystów, to: Wydma Łącka i Wydma Czołpińska.
Wydma Łącka znajduje się pomiędzy jeziorem Łebsko a Bałtykiem, zajmuje około 500 ha i  jest najbardziej popularna i najczęściej odwiedzana przez turystów. Równie piękna jest Wydma Czołpińska, choć jest mniejsza, niższa, bardziej pagórkowata (najwyższy z nich 56 m. n.p.m.) i mniej na niej turystów.
6.Mierzeja Łebska, która jest królestwem piasku z szerokimi plażami i wydmami, jest jednym z najmłodszych fragmentów naszego kraju.
Jeszcze 7 tys. lat temu w ogóle nie istniała, a w jej miescu szumiało Morze Bałtyckie.
7.Słowiński Park Narodowy w 1977 roku został włączony przez UNESCO do sieci rezerwatów biosfery (obszar chroniony zawierający cenne zasoby przyrodnicze).
W 1995 roku został wpisany na listę terenów chronionych konwencją ramsarską (międzynarodowy układ dotyczący ochrony przyrody, podpisany w irańskim kurorcie Ramsar nad Morzem Kaspijskim) o obszarach wodno-błotnych o międzynarodowym znaczeniu.
8.Park posiada bogatą florę i faunę, choć jego największym bogactwem jest przyroda nieożywiona w postaci wydm, plaży, moren, mierzei i jezior.
Można tam znaleźć naturalne ciągi sukcesyjne (sekwencja naturalnych zmian składu gatunkowego i struktury biocenoz) od roślin pionierskich do typowo nadmorskich borów bażynowych (sosnowy bór rosnący na glebach bielicowych wytworzonych na nadmorskich wydmach szarych), występujących w wąskim pasie wzdłuż brzegu morskiego. W Polsce zajmują około 50 km2 powierzchni. Zdarza się, że bory takie zasypywane są przez ruchome wydmy i powstaje wtedy "martwy las". Można to zaobserwować w Słowińskim Parku Narodowym i Wolińskim Parku Narodowym.
9.Wiele roślin wystepujących w parku objętych jest ścisłą ochroną, m.in. długosz królewski, mikołajek nadmorski, rosiczka okrągłolistna, poryblin jeziorny.
Wystepuje tam też malina moroszka, będąca reliktem polodowcowym.
10.W przypadku fauny, najważniejszymi zwierzętami Parku sa ptaki, których sklasyfikowano tam około 260 gatunków.
170 z nich wyprowadza tam lęgi, pozostałe zimują lub pojawiają się na przelotach. W Parku żyje około 490 gatunków owadów, 10 gatunków płazów, 5 gatunków gadów i liczne ssaki, z których część (rzęsorek mniejszy, niektóre nietoperze, morświn i foka szara) umieszczone są w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt.
Słowiński Park Narodowy
Znaleźliśmy 14 ciekawostek na temat Słowińskiego Parku Narodowego

Przeczytaj również

Ciekawostki o Amazonii Ciekawostki o jeziorze Tanganika Ciekawostki o Zanibarze Ciekawostki o Hawajach Ciekawostki o Ślęży

Rozerwij się trochę!

Lubisz quizy? My lubimy, dlatego wraz z portalem FunQuiz.pl zapraszamy do łączenia przyjemnego z pożytecznym.

Quizy o geografii Quizy z wiedzy ogólnej