Ludzie

Wtorek, 6 Czerwca 2023
26 ciekawostek o Stefanie Żeromskim
26 ciekawostek o Stefanie Żeromskim
Jeden z najwybitniejszych polskich pisarzy
Stefan Żeromski był prozaikiem, publicystą, dramaturgiem, jednym z najwybitniejszych polskich pisarzy w historii. Odegrał znaczącą rolę w życiu litera ...

Czy wiesz, że?

Freddie Mercury
Edukację szkolną odbył w Indiach.
Już jako pięciolatek rozpoczął naukę w szkole prowadzonej przez brytyjskie zakonnice. Później wysłan ...
Ludwig van Beethoven
"Oda do radości" jest poematem Fryderyka Schillera powstałym w listopadzie 1785 roku - ostateczna wersja autorska pochodzi z 1803 roku.
Beethoven już w szkicowniku z 1789 roku zapisał frazę z pierwszej partii chóru, z zamysłem napisania ...
William Szekspir
Farsa “Historia omyłek” jest najkrótszą, liczącą 1770 wierszy komedią Szekspira. Jego najdłuższa sztuka to “Hamlet” liczący 4042 wiersze.
Jan Wedel
Cała załoga objęta była opieką medyczną lekarską i pielęgniarską.
Były tam urządzone w wysokim standardzie wyposażenia gabinety lekarskie i dentystyczne. Wszystkie świadczenia były nieodpłatne, odbywały się na koszt fabryki.
Bolesław II Szczodry
Bolesław II skazał na obcięcie członków krakowskiego biskupa Stanisława.
Karę taką wymierzano zdrajcom jednak nie praktykowano jej w stosunku do osób duchownych. Według historyków biskup Stanisław spiskował przeciw królowi.
Kate Middleton
W 2010 roku książę William oświadczył się wybrance.
Jesienią 2010 roku para przebywała na wakacjach w Kenii. Do oświadczyn doszło w trakcie przygotowywa ...
Jan Paweł II
Pierwszą parafię objął w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Niegowici.
Spełniał tam zadania wikariusza i katechety. Dużo czasu spędzał z młodzieżą na łonie natury,
Zygmunt I Stary
Jako władca, Zygmunt I odznaczał się legalizmem, uznawał autorytet norm prawnych.
Sprawując rządy korzystał z rady senatorów i kompetentnych ministrów kancelarii królewskiej, urzędu ...
Jan Brzechwa
W 1926 roku Brzechwa wydał też tomik poezji "Oblicza zmyślone".
Niektóre recenzje porównywały tę twórczość Brzechwy do wierszy Leśmiana - pisano o nim "drugi Leśmian" i twierdzono, że tylko te wiersze mu się udały, które Leśmiana naśladują.
Henryk Sienkiewicz
Henrykowi trudno było tę decyzję wybaczyć rodzicom, sam również później pisał o sobie, że jest jedynym Sienkiewiczem, który nie imał się wojennego rzemiosła.