Ciekawostki o Jasnej Górze

Jasna Góra

Jedno z najważniejszych w świecie miejsc kultu maryjnego.

Jasna Góra to święte miejsce dla katolików, czcicieli Maryi, miejsce corocznego pielgrzymowania ponad 4 mln pątników. Góruje nad Częstochową od XIV wieku i jest jej niewątpliwą dumą i wizytówką. Mówi się, że nazwa Jasnej Góry pochodzi od białych, wapiennych margli, z których jest zbudowane klasztorne wzgórze, jednak nazwa sanktuarium nawiązuje bezpośrednio do nazwy paulińskiego klasztoru na Jasnej Górze w Budzie. Klasztor jest unikalnym zespołem zabytków z okresu od XIV do XIX wieku i zbiorem wot dziękczynnych będących pamiątkami z dziejów państwa i narodu polskiego. Oprócz swojego duchowego wymiaru jest wspaniałym muzeum wypełnionym ekspozycją płócien, rzeźb, obrazów i innych cennych eksponatów umieszczonych w ich naturalnej przestrzeni wewnątrz obiektów sakralnych.
1.Początki Jasnej Góry sięgają XIV wieku.
W 1382 roku, Władysław Opolczyk zwany Naderspan, książę opolski, palatyn węgierski, namiestnik Rusi Halickiej, sprowadził do Polski paulinów z ich macierzystego klasztoru św. Wawrzyńca pod Budą na Węgrzech. Mocą dekretu zostali oni osadzeni na wzgórzu we wsi Częstochówka, w drewnianym kościółku parafialnym pw. Najświętszej Panny Maryi Dziewicy i Rodzicielki. Obok kościółka wznosiła się murowana strażnica, która prawdopodobnie początkowo była miejscem zamieszkania 16 zakonników węgierskich.
2.Parafię kościoła pw.Najświętszej Panny Maryi Dziewicy i Rodzicielki przeniesiono do filialnego kościoła św. Zygmunta w Częstochowie.
Jest to zabytkowy kościół w częstochowskim Starym Mieście. Data jego budowy nie jest dokładnie znana, w dokumentach z 1474 roku występuje jako kościół istniejący od dawna - jest najstarszym częstochowskim kościołem.
3.Wapienne wzgórze jasnogórskie wznosi się na wysokość 293 m.n.p.m.
4.Określenie Jasna Góra (Clarus Mons) po raz pierwszy pojawiło się w dokumencie z 1388 roku, wystawionym przez starostę olsztyńskiego.
Nazwę tę nadali wzgórzu paulini, zapożyczając ten termin od macierzystego klasztoru (in Claro Monte Budensi) w Budzie.
5.Zakon św. Pawła Pierwszego Pustelnika (oo.Paulini) powstał w XIII w. na Węgrzech.
Zakon wywodzi się z ruchu eremickiego. Jego założycielem był bł. Euzebiusz, kanonik ostrzyhomski, który zebrał w jedną wspólnotę pustelników żyjących na terenach dzisiejszych Węgier i Jugosławii. Zasadą organizacji życia zakonnego paulinów jest reguła św. Augustyna, a za patriarchę zakonu wybrali św. Pawła z Teb.
6.Po dwóch latach od utworzenia klasztoru, Władysław Opolczyk ofiarował Jasnej Górze obraz przedstawiający Matkę Bożą z Dzieciątkiem.
Według tradycji zakonnej przekazanej w drugie połowie XVI w. przez pisarza paulińskiego o. Mikołaja z Wilkowiecka, obraz został złożony na Jasnej Górze 31 sierpnia 1384 roku.
7.Obraz Matki Bożej Jasnogórskiej, zwany także Obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej lub Obrazem Czarnej Madonny jest dziełem nieznanego włoskiego malarza, powstałym w XIV wieku. On też namalował szramy na policzku Matki Boskiej, co wykazały badania wykonane w XX w.
Według XV- wiecznej legendy miał go namalować św. Łukasz Ewangelista, na deskach stołu w domu Maryi w Jerozolimie. Następnie cesarz Konstantyn Wielki przeniósł obraz do Konstantynopola i umieścił w światyni, gdzie zasłynął łaskami. Gdy obraz zobaczył książę ruski Lew Halicki, uprosił cesarza, aby mu go podarował. Książę zabrał obraz do swych posiadłości. Podczas wojny prowadzonej przez Ludwika Węgierskiego na Rusi, został ukryty na zamku w Bełzie. Po zdobyciu zamku, jego namiestnikiem Ludwik uczynił księcia opolskiego Władysława, który odnalazł obraz, otoczył go wielką czcią i postanowił wywieźć  do Opola. Zaprzężone do wozu konie nie chciały jednak ruszyć z miejsca, w związku z tym książę ślubował, że obraz nie trafi do Opola, tylko do fundowanego przez niego klasztoru.
8.Posiadanie Obrazu Matki Boskiej uważanego za "cudowny", radykalnie zmieniło charakter posługi jasnogorskich zakonników.
Przybywając na Jasną Górę mieli oni opinię braci nieustannie oddanych liturgii i modlitwom. Obdarzeni świętym obrazem szybko dostosowali się do nowych warunków egzystencji i pracy wśród ciągle napływających ludzi, chcących dostąpić łask.
9.Gdy Władysław Opolczyk utracił swe posiadłości śląskie i małopolskie, przestał doposażać paulinów dziesięcinami.
Zakonnicy otrzymali bardzo korzystne nadania od króla Władysława Jagiełły i jego żony Jadwigi, którzy potwierdzili fundację Opolczyka i hojnie klasztor dofinansowali. Dzięki tym nadaniom, a także ofiarom pątników w latach 30. XV w. zbudowano murowaną świątynię oraz cały zespół budynków klasztornych.
10.Wokół cudownego obrazu rozwinął się kult, który przyciągał na Jasną Górę nie tylko pielgrzymów, ale także ludzi nikczemnej proweniencji, których interesowały przede wszystkim cenne przedmioty ofiarowane zakonnikom jako wota dziękczynne.
W 1430 roku doszło do rabunkowego najazdu na klasztor. Podająca się za husytów grupa złożona z Czechów, Morawian, Ślązaków i Polaków (Jan Kuropatwa z Łańcuchowa, Jakub Nadolny z Rogowa i kniaź Fryderyk Ostrogski) najechała na klasztor, niszcząc cudowny obraz, który w wyniku grabieży złotych ozdób do niego przywieszonych, został podarty, pocięty szablami i rozbity na trzy części. Złoczyńcy nie ponieśli konsekwencji swego czynu, nie ma w dokumentach żadnej wzmianki o tym, natomiast Jan Kuropatwa i kniaź Ostrogski cieszyli się nadal zaufaniem dworu.
Jasna Góra
Znaleźliśmy 58 ciekawostek na temat Jasnej Góry

Przeczytaj również

Ciekawostki o Wieży Eiffla Ciekawostki o piramidzie Cheopsa Ciekawostki o Tadź Mahal Ciekawostki o Wielkim Sfinksie Ciekawostki o Łuku Triumfalnym w Paryżu

Rozerwij się trochę!

Lubisz quizy? My lubimy, dlatego wraz z portalem FunQuiz.pl zapraszamy do łączenia przyjemnego z pożytecznym.

Quizy o architekturze i zabytkach Quizy z wiedzy ogólnej