Architektura

Ciekawostki o Jasnej Górze

Znaleźliśmy 58 ciekawostek na temat Jasnej Góry

Jedno z najważniejszych w świecie miejsc kultu maryjnego.

Jasna Góra to święte miejsce dla katolików, czcicieli Maryi, miejsce corocznego pielgrzymowania ponad 4 mln pątników. Góruje nad Częstochową od XIV wieku i jest jej niewątpliwą dumą i wizytówką. Mówi się, że nazwa Jasnej Góry pochodzi od białych, wapiennych margli, z których jest zbudowane klasztorne wzgórze, jednak nazwa sanktuarium nawiązuje bezpośrednio do nazwy paulińskiego klasztoru na Jasnej Górze w Budzie. Klasztor jest unikalnym zespołem zabytków z okresu od XIV do XIX wieku i zbiorem wot dziękczynnych będących pamiątkami z dziejów państwa i narodu polskiego. Oprócz swojego duchowego wymiaru jest wspaniałym muzeum wypełnionym ekspozycją płócien, rzeźb, obrazów i innych cennych eksponatów umieszczonych w ich naturalnej przestrzeni wewnątrz obiektów sakralnych.
1
Początki Jasnej Góry sięgają XIV wieku.
W 1382 roku, Władysław Opolczyk zwany Naderspan, książę opolski, palatyn węgierski, namiestnik Rusi Halickiej, sprowadził do Polski paulinów z ich macierzystego klasztoru św. Wawrzyńca pod Budą na Węgrzech. Mocą dekretu zostali oni osadzeni na wzgórzu we wsi Częstochówka, w drewnianym kościółku parafialnym pw. Najświętszej Panny Maryi Dziewicy i Rodzicielki. Obok kościółka wznosiła się murowana strażnica, która prawdopodobnie początkowo była miejscem zamieszkania 16 zakonników węgierskich.
2
Parafię kościoła pw.Najświętszej Panny Maryi Dziewicy i Rodzicielki przeniesiono do filialnego kościoła św. Zygmunta w Częstochowie.
Jest to zabytkowy kościół w częstochowskim Starym Mieście. Data jego budowy nie jest dokładnie znana, w dokumentach z 1474 roku występuje jako kościół istniejący od dawna - jest najstarszym częstochowskim kościołem.
3
Wapienne wzgórze jasnogórskie wznosi się na wysokość 293 m.n.p.m.
4
Określenie Jasna Góra (Clarus Mons) po raz pierwszy pojawiło się w dokumencie z 1388 roku, wystawionym przez starostę olsztyńskiego.
Nazwę tę nadali wzgórzu paulini, zapożyczając ten termin od macierzystego klasztoru (in Claro Monte Budensi) w Budzie.
5
Zakon św. Pawła Pierwszego Pustelnika (oo.Paulini) powstał w XIII w. na Węgrzech.
Zakon wywodzi się z ruchu eremickiego. Jego założycielem był bł. Euzebiusz, kanonik ostrzyhomski, który zebrał w jedną wspólnotę pustelników żyjących na terenach dzisiejszych Węgier i Jugosławii. Zasadą organizacji życia zakonnego paulinów jest reguła św. Augustyna, a za patriarchę zakonu wybrali św. Pawła z Teb.
6
Po dwóch latach od utworzenia klasztoru, Władysław Opolczyk ofiarował Jasnej Górze obraz przedstawiający Matkę Bożą z Dzieciątkiem.
Według tradycji zakonnej przekazanej w drugie połowie XVI w. przez pisarza paulińskiego o. Mikołaja z Wilkowiecka, obraz został złożony na Jasnej Górze 31 sierpnia 1384 roku.
7
Obraz Matki Bożej Jasnogórskiej, zwany także Obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej lub Obrazem Czarnej Madonny jest dziełem nieznanego włoskiego malarza, powstałym w XIV wieku. On też namalował szramy na policzku Matki Boskiej, co wykazały badania wykonane w XX w.
Według XV- wiecznej legendy miał go namalować św. Łukasz Ewangelista, na deskach stołu w domu Maryi w Jerozolimie. Następnie cesarz Konstantyn Wielki przeniósł obraz do Konstantynopola i umieścił w światyni, gdzie zasłynął łaskami. Gdy obraz zobaczył książę ruski Lew Halicki, uprosił cesarza, aby mu go podarował. Książę zabrał obraz do swych posiadłości. Podczas wojny prowadzonej przez Ludwika Węgierskiego na Rusi, został ukryty na zamku w Bełzie. Po zdobyciu zamku, jego namiestnikiem Ludwik uczynił księcia opolskiego Władysława, który odnalazł obraz, otoczył go wielką czcią i postanowił wywieźć  do Opola. Zaprzężone do wozu konie nie chciały jednak ruszyć z miejsca, w związku z tym książę ślubował, że obraz nie trafi do Opola, tylko do fundowanego przez niego klasztoru.
8
Posiadanie Obrazu Matki Boskiej uważanego za "cudowny", radykalnie zmieniło charakter posługi jasnogorskich zakonników.
Przybywając na Jasną Górę mieli oni opinię braci nieustannie oddanych liturgii i modlitwom. Obdarzeni świętym obrazem szybko dostosowali się do nowych warunków egzystencji i pracy wśród ciągle napływających ludzi, chcących dostąpić łask.
9
Gdy Władysław Opolczyk utracił swe posiadłości śląskie i małopolskie, przestał doposażać paulinów dziesięcinami.
Zakonnicy otrzymali bardzo korzystne nadania od króla Władysława Jagiełły i jego żony Jadwigi, którzy potwierdzili fundację Opolczyka i hojnie klasztor dofinansowali. Dzięki tym nadaniom, a także ofiarom pątników w latach 30. XV w. zbudowano murowaną świątynię oraz cały zespół budynków klasztornych.
10
Wokół cudownego obrazu rozwinął się kult, który przyciągał na Jasną Górę nie tylko pielgrzymów, ale także ludzi nikczemnej proweniencji, których interesowały przede wszystkim cenne przedmioty ofiarowane zakonnikom jako wota dziękczynne.
W 1430 roku doszło do rabunkowego najazdu na klasztor. Podająca się za husytów grupa złożona z Czechów, Morawian, Ślązaków i Polaków (Jan Kuropatwa z Łańcuchowa, Jakub Nadolny z Rogowa i kniaź Fryderyk Ostrogski) najechała na klasztor, niszcząc cudowny obraz, który w wyniku grabieży złotych ozdób do niego przywieszonych, został podarty, pocięty szablami i rozbity na trzy części. Złoczyńcy nie ponieśli konsekwencji swego czynu, nie ma w dokumentach żadnej wzmianki o tym, natomiast Jan Kuropatwa i kniaź Ostrogski cieszyli się nadal zaufaniem dworu.

Najnowsze tematy

Ciekawostki o padalcu zwyczajnym
Choć padalec przypomina węża w rzeczywistości jest beznogą jaszczurką. W toku ewolucji nastąpił u tych zwierząt zanik kończyn ale w szkielecie nadal w ...
Ciekawostki o Florencji
Florencja jest stolicą Toskanii i jej najbardziej zaludnionym miastem. W okresie średniowiecza była jednym z najbogatszych miast tamtej epoki. Wielu n ...
Ciekawostki o Masadzie
Starożytna twierdza położona nad Morzem Martwym była miejscem krwawych walk pomiędzy żydowskimi powstańcami a Rzymianami. Postawa zelotów podczas obro ...
Ciekawostki o wilkach
Wilki zawsze były obecne w ludzkiej kulturze, najczęściej w negatywnym kontekście a jednocześnie fascynowała ich niezależność, siła i wytrwałość. Daw ...
Ciekawostki o tygrysach
Ten jeden z największych drapieżników lądowych jest zwinnym, dobrze skaczącym i świetnie pływającym, samotnie polującym osobnikiem. Zawsze budził groz ...
Ciekawostki o Kosie zwyczajnym
Jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych przedstawicieli drozdowatych. Według szacunków, globalna populacja tych ptaków może wynosić nawet pół mil ...
Ciekawostki o Meksyku
Meksyk jest krajem o bogatej i burzliwej historii. W epoce prekolumbijskiej istniały tu liczne cywilizacje o bardzo nietypowych cechach i zwyczajach. ...
Ciekawostki o Egipcie
Od pierwszego zjednoczenia i uformowania większej państwowości minęło już ponad pięć tysięcy lat, jednak Egipt był zamieszkiwany przez różne plemiona ...

Podobne tematy

Ciekawostki o Jerzym Popiełuszce
Jerzy Popiełuszko był księdzem katolickim, którego posługa duszpasterska przypadła w trudnym okresie komunistycznej Polski. Był odważnym kapłanem, kt ...
Ciekawostki o Częstochowie
Częstochowa leży w granicach województwa śląskiego, choć historycznie, kulturowo i etnicznie należy do Małopolski. Pod względem powierzchni i liczby m ...
Ciekawostki o kościele Mariackim w Krakowie
Kościół Mariacki w Krakowie jest ceglaną, trójnawową bazyliką znajdującą się przy rynku w Krakowie. Pierwsze wzmianki o kościele pochodzą jeszcze z XI ...
Ciekawostki o Bazylice Mariackiej w Gdańsku
Bazylika Mariacka jest największym kościołem w Gdańsku i jedną z największych ceglanych świątyń w świecie. Jest to miejsce wyjątkowe, zarówno przez sw ...
Ciekawostki o bazylice Sagrada Familia
Bazylika Sagrada Familia jest dumą Barcelony i wyrazem geniuszu jej twórcy - Antonio Gaudiego. Choć jej budowa trwa już od 139 lat, na jej ostateczne ...
Ciekawostki o katedrze wawelskiej
Katedra wawelska to szczególne dla Polaków miejsce. Jest nie tylko najsłynniejszą w naszym kraju nekropolią królewską, ale też niejako sanktuarium nar ...
Ciekawostki o prawosławiu
Prawosławie jest jednym z głównych odłamów chrześcijaństwa, opierającym swoją doktrynę na Piśmie Świętym i Tradycji Kościoła Wschodniego. Jest chrześc ...
Ciekawostki o katedrze Notre-Dame
Piękna gotycka katedra z XIII wieku znana jest przede wszystkim ze swojej wyjątkowej fasady oraz okazałych rozet, przez które światło wpadające do śro ...